<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2944009&amp;fmt=gif">

Kehitä kunnossapitoa

Ota kunnossapito haltuun!

Työkaluja, ratkaisuja ja tietoa...

Perusteita kunnossapidon kehittämiseen

Tässä artikkelissa on käyty läpi joitakin teollisuuden kunnossapidon peruskäsitteitä, joiden tunteminen on tärkeää jos haluaa kehittää kunnossapitotoimintaa.

Kunnossapidon kehittämisen näkökulmasta on tärkeää tietää ne lähtökohdat joista ponnistetaan ja ne tavoitteet joita pyritään saavuttaa. Osana tavoitteellista kehitystyötä pyritään saamaan aikaan kestäviä hyötyjä toiminnassa. 

Suuri osa ihmisistä ei nauti "paniikinomaisesta" tekemisestä, eli kunnossapidon kontekstissa siitä, kun laitteet ja koneet hajoavat jatkuvasti äkkiarvaamatta ja yllättäen.

Mitä olisi tehtävä, että voitaisiin siirtyä reaktiivisesta jatkuvasta korjaavasta kunnossapidosta esimerkiksi ehkäisevään ja ennakoivaan kunnossapitoon? 

kaikki käyttöliittymät3

Ongelmat

  • Huolto-ohjelmien laadinta ja hallinta
  • Tehtyjen töiden dokumentointi 
  • Työjonojen hallinta ja resursointi
  • Oikea-aikaiset herätteet ja hälytykset
  • Helppokäyttöinen sovellus kirjauksiin
  • Automatisoi tietojen kerääminen (IoT)

Kunnossapidon haasteet 2020-luvulla

Kunnosssapidon merkitystä ei aina täysin ymmärretä riittävästi. Investointeja ja hankkeita joudutaan perustelemaan pitkään ja huolella - mutta jo hankitun laite- ja konekaluston annetaan päästä huonoon kuntoon laiminlyömällä kunnossapitoa. 

Kunnossapito on tiimityötä ja sen toteuttaminen menestyksekkäästi vaatii sekä osaamista - että ennen kaikkea toimivia ohjelmistoja ja työkaluja joilla kunnossapitoa johdetaan. Perinteinen tapa käyttää kynää ja paperia, Exceleitä tai vain PC:llä käytettäviä raskaita ohjelmistoja ei ole nykypäivänä järkevää. 

Kunnossapidon haasteena on alati vähenevät resurssit, työn hektisyys ja vaatimus pystyä dokumentoimaan yhä paremmin kaikki tehdyt työt. Töiden dokumentoinnissa korostuu vaatimus sekä lopputuloksen (huolto, korjaus jne) kirjaamisesta että työntekijän käyttämän työajan ja komponenttien tai varaosien osalta. 

Oikea tieto tarvitaan - oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealle henkilölle. Vaihtoehtona on kallis, hidas ja riskejä sisältävä kokonaisvaltainen ERP-hankinta - tai joustava pilvipohjainen kunnossapitojärjestelmä. Jokainen organisaatio joutuu tekemään ratkaisun omien tarpeiden ja tavoitteidensa kannalta merkittävien kriteerien perusteella. 

 

Viimeisimpiä artikkeleitamme

kunnossapito_spotilla_seclion_logo_ilman

Olisiko Spotillasta hyötyä sinulle?

Spotillan käyttöönotto ei kestä kuukausia vaan päiviä - parhaimmillaan vain tunteja. Miksi et kokeilisi?

Kokeile ilmaiseksi